Korpus GOKO (Govorni korpus Koprive na Krasu)

Korpus GOKO (Govorni korpus Koprive na Krasu) je nastal kot eden izmed ciljev doktorske disertacije Opis govora Koprive na Krasu na osnovi dialektoloҰkega korpusa, avtorice Klare ҆umenjak.